Smulkaus, vidutinio verslo ir asmeninių tinklapių portalas
  Puslapis atnaujintas: 2024.07.17
   Apie mane
   Kolekcija
   Kai kas įdomaus
   Siūlau paslaugas, parduodu, keičiu
    VEF RAPSODIJA
   
   Administracija
 


1926 m. birželio 12 d. 19.00 val. iš Kauno radijo stoties į eterį nuskriejo šaukiniai: „Alio, alio – Radijo Kaunas – Lietuva“. Taip prasidėjo Lietuvos radijo istorija.


Lietuvos respublikos Vyriausybės nutarimu nuo 2009 m. balandžio 9 d. ši radijo stotis Sitkūnuose (Kauno raj.) jau uždaryta.
Vidurinėmis bangomis Lietuvos radijo pirmoji programa jau nebetransliuojama.


Sveiki, apsilankę praeito šimtmečio (XX - jo amžiaus) radijo imtuvų kolekcijoje. Èia pabandžiau pateikti ano laikmečio radijo imtuvus, jų nuotraukas, aprašymus ir principines schemas. Ir visą tai pateikiu kaip prisiminimus apie buvusią radijo aparatūrą, prie kurios gyveno ir dirbo mūsų tėvai ir seneliai. Visi šie radijo imtuvai jau seniai nuėję praeitin ir daugiau niekada nebesugrįš į žmonių buitį, jų kasdienybę. Nebesigirdės jų sodrus, „aksominio“ tembro balsas, nebestovės, dažnai pridengti ornamentais siuvinėta servetėle- kambario ar gryčios matomiausioje vietoje . Anuomet radijas brangiai kainavo, akivaizdu, kad namuose jis buvo kaip visuomeninės padėties simbolis.
Svetainėje visi radijo imtuvai suremontuoti ir veikia, restauruoti jų korpusai,- dėja iš jų girdisi ne tai, ką transliuodavo anuomet, o ką transliuoja dabar. Radijas- ne antikvarinė knyga, kurią atsiverti ir randi tai, ką galvojo, kalbėjo ir spausdino prieš kelis šimtus metų. Iš šių radijo aparatų girdisi ta pati šiuolaikinė muzika, tik labiau gergždžianti.
Pabandžiau čia sudėti ir glaustą bei kiekvienam suprantamą informaciją apie juos ir nurodyti informacijos šaltinius. Jeigu ką ir praleidau, tai ne iš blogos valios. Esu dėkingas visiems prisidėjusiems prie kolekcijos kaupimo. Iš visų šios svetainės lankytojų laukiu įdomių pasiūlymų, pastabų ar atsiliepimų - iš anksto dėkoju.


Per 2023 metus kolekcija papildyta 5 naujais radijo imtuvais, 14 jau esantiems kolekcijoje imtuvams papildyta ar patikslinta informacija apie juos.
2024 m. liepos mėn. pradžioje svetainėje yra 456
eksponatai.

Per š.m. birželio mėn. svetainė nebuvo papildyta.

Per š. m. liepos mėn. svetainė papildyta:
Svetainė ir ateityje nuolat bus papildoma naujais restauruotais eksponatais ( dar daug radijo imtuvų laukia restauracijos).


El. paštas: benonas53@gmail.comŠios svetainės medžiaga galite naudotis tik su nuoroda
„Benono Mikšo radijo imtuvų kolekcija“.

© Benonas Mikšas, 2024
*
Jūs esate 44563 šios svetainės lankytojas.