Smulkaus, vidutinio verslo ir asmeninių tinklapių portalas
  Puslapis atnaujintas: 2022.11.30
   Apie mane
   Kolekcija
   Kai kas įdomaus
   Principinės schemos
   Siūlau paslaugas, parduodu, keičiu
    VEF RAPSODIJA
   
   Administracija
  Siūlau paslaugas, parduodu, keičiu


PIRKÈIAU ŠIUOS RADIJO IMTUVUS (arba keisčiau ):
MARŠAL, MARŠAL-M
PIONER


.
*
LAISVALAIKIU SUREMONTUOJU IR RESTAURUOJU VIENÀ KITÀ ATLIEKAMÀ SAVO RADIJO IMTUVÀ, KURIUOS GALIU PARDUOTI ARBA KEISTIS Į KITÀ .

ŽEMIAU PATEIKIU PARDAVIMUI (KEITIMUI) SKIRTų
RADIJO IMTUVų BENDRÀ INFORMACIJÀ IR NUOTRAUKAS.
ÈIA SUDËJAU TIK DAŽNIAUSIAI PASITAIKANÈIUS RESTAURUOJAMUS IMTUVUS, KURIE GANA GREITAI IŠ MANÆS IŠKELIAUJA PAS SAVO NAUJUOSIUS ŠEIMININKUS.
TAD JEI ŠIUO METU JUMS TINKAMO IMTUVO NEBËRA, TAI LABAI DIDELË TIKIMYBË, KAD , MAŽDAUG, PO MËNESIO JO VIETOJE JAU BUS KITAS RESTAURUOTAS IR ATSTATYTAS IMTUVAS. KAM REIKIA, SEKITE ŠIÀ RUBRIKÀ.

*
.
.
..
.

VEF Rapsodija – 1965 m.

Radijola jau pas naująjį savo šeimininką
..
.
*

RIGA 10 -1952 m.

Galima įsigyti

SAKTA -1964 m.

Radijola jau pas naująjį savo šeimininką

BALTIKA -1952 m.

Radijo imtuvas jau pas naująjį savo šeimininką

FESTIVALS -1957 m.

Radijo imtuvas jau pas naująjį
savo šeimininką
*200

VAIVA -1962 m.

Galima įsigyti

REKORD 53 -1953 m.

Galima įsigyti

RODINA 52M -1953 m.

Radijo imtuvas jau pas naująjį
savo šeimininką

KAMA -1950 m.

Galima įsigyti

MOSKVIÈ B -1949 m.

Galima įsigyti

RUBIN 102 -1958 m.

Televizorius jau pas naująjį savo šeimininką

AKORDS stereo -1970 m.

Elektrogrotuvas jau pas naująjį savo šeimininkąi

AKKORD 201 stereo -1972 m.

Elektrogrotuvas jau pas naująjį savo šeimininką

LIUKS

Imtuvas jau pas savo
naująjį šeiminką

RODINA 1952 m.

Šį radijo imtuvą galima įsigyti

BELARUS – 59, 1959 m.

Radijola jau pas naująjį savo šeimininką.

MIR- M152, 1953 m.

Radijo imtuvas jau pas naująjį savo
šeimininką

VEF AKKORD -1954 m.

Radijo imtuvas jau pas naująjį
savo šeimininką

VEF RADIO -1965 m.

Galima įsigyti

RIGONDA -1964 m.

Radijola jau pas naująjį savo šeimininką

LATVIJA RN59 -1959 m.

Galima įsigyti

JUNOST -301

Elektrogrotuvas jau pas naująjį
savo šeimininką

VEF -202

Radijo imtuvas jau pas
naująjį savo šeimininką

ROSSIJA 321 STEREO 1983 m.

Galima įsigyti

AKKORD-001-STEREO 1972 m.

Elektrogrotuvas jau pas naująjį
savo šeimininką

OKEAN-209

Jau galima šį radijo imtuvą įsigyti

DAUGAVA -1954 m.

Radijo imtuvas jau pas savo naująjį šeimininką

DZINTARS – 1960 m.

Galima įsigyti šį radijo imtuvą

RIGONDA – 102 1968 m.

Radijola jau pas naująjį savo šeimininką

MINSK –R7 – 1955 m.

Galima įsigyti

NERINGA – 1959 m.

Galima įsigyti

MINIJA – 2, 1963 m.

Magnetola jau pas naująjį
savo šeimininką

MUROMEC - 1957 m.

Radijola jau pas naująjį savo
šeimininką.

BELARUS – 53 1953 m.

Radijo imtuvas jau pas naująjį savo šeimininką

LENINGRAD- 006- STEREO

Jau galima įsigyti šį radijo imtuvą

VEF 201 1968 m.

Radijo imtuvas jau pas naująjį savo
šeimininką

LENINGRAD - 002

Radijo imtuvas jau pas naująjį savo šeimininkąi

HORIZONT – 219 1977 m.

Galima įsigyti