Smulkaus, vidutinio verslo ir asmeninių tinklapių portalas
  Puslapis atnaujintas: 2024.05.24
   Apie mane
   Kolekcija
   Kai kas įdomaus
   Siūlau paslaugas, parduodu, keičiu
    VEF RAPSODIJA
   
   Administracija
  DZINTARS


II-os KLASËS
RADIJO IMTUVAS
1960 metai
RYGOS G/S
"RADIOTECHNIKA"
...
...
DIAPAZONAI
LEMPų SKAIÈIUS

GABARITAI (mm)
IŠËJIMO GALIA (W)
SVORIS (Kg)
KORPUSAS
INFORMACIJOS ŠALTINIS
PRINCIPINË SCHEMA
KAINA (rubl.)
IB, VB,TB I-II, UTB
6Н3П, 6И1П, 6К4П, 6X2П,
6Н2П, 6П14П, 6Е1П
555x365x275
5,0
14,0
MEDIS
Http://www.radiopagajiba.latbs.lv/
YRA
94,30
...
RADIJO
IMTUVO
EMBLEMA
...
GAMYKLINIS
PASAS
"DZINTARS" -IŠVERTUS IŠ LATVIų KALBOS REIŠKIA GINTARAS.
TOKIU PAÈIU PAVADINIMU, TIK RUSų KALBA (" ЯНТАРЬ"), TUO PAÈIU MAŽDAUG LAIKOTARPIU BUVO GAMINAMI IMTUVAI RYGOS VEF-e, BEI MISKO RADIJO GAMYKLOJE.
...
RYGOS VEF
"ЯНТАРЬ"
...

RADIJO IMTUVAS "DZINTARS" BUVO SUKURTAS RADIJOLOS "SAKTA" BAZËJE. ÈIA TAIP PAT BUVO PANAUDOTOS SPAUSDINTA MONTAŽINË PLOKŠTË ( Tų LAIKų NAUJIENA BUITINËJE APARATūROJE).
ŠIO IMTUVO LABAI NEBLOGOS AKUSTINËS GALIMYBËS. LABAI PAVYKÆS KORPUSO DIZAINAS.
...
.
"DZINTARS"
SKALË400
" align="right">
.
DAR
KELETAS
GAMYKL.
PASų
.
.
Dar viena
radijo
imtuvo
modifikacija
.
Radijo imtuvo skalė
.