Smulkaus, vidutinio verslo ir asmeninių tinklapių portalas
  Puslapis atnaujintas: 2024.05.24
   Apie mane
   Kolekcija
   Kai kas įdomaus
   Siūlau paslaugas, parduodu, keičiu
    VEF RAPSODIJA
   
   Administracija
  KAMA


IV-os KLASËS
RADIJOLA
1950 metai
SARAPULSKO
ORDŽONIKIDZËS v.
RADIJO GAMYKLA
...
...
DIAPAZONAI
LEMPų SKAIÈIUS


GABARITAI (mm)
IŠËJIMO GALIA (W)
SVORIS (Kg)
KORPUSAS
INFORMACIJOS ŠALTINIS
PRINCIPINË SCHEMA
KAINA (rub.)
IB, VB
6А7 ( 6А10С), 6Б8С, 6П6С ,
SELENINIS LYGINTUVAS,
(VËLESNËJE GAMYBOJE - 6Ц5С)
400 x 280 x 280
0,5
9,5
MEDIS
Http://www.rw6ase.narod.ru/
YRA
-
...
GAMYKLINIS PASAS
...


RADIJOLA "KAMA" ( DIŽIAUSIOS VAKARų URALO UPËS PAVADINIMAS) SUKURTA RADIJO IMTUVO "MOSKVIÈ-B" BAZËJE. PRINCIPINËJE SCHEMOJE PADARYTI , PALYGINTI, NEŽYMūS PAKEITIMAI.
RADIJOLA BUVO GAMINAMA IKI 1957 METų.
.
DAR VIENAS
GAMYKLINIS
PASAS
.
.
Dar viena restauruota radijola.