Smulkaus, vidutinio verslo ir asmeninių tinklapių portalas
  Puslapis atnaujintas: 2024.05.24
   Apie mane
   Kolekcija
   Kai kas įdomaus
   Siūlau paslaugas, parduodu, keičiu
    VEF RAPSODIJA
   
   Administracija
  MUROMEC


II-os KLASËS
RADIJO IMTUVAS
1959 metai
MUROMSKO
RADIJO GAMYKLA
...
...
DIAPAZONAI
LEMPų SKAIÈIUS

GABARITAI (mm)
IŠËJIMO GALIA (W)
SVORIS (Kg)
KORPUSAS
INFORMACIJOS ŠALTINIS
PRINCIPINË SCHEMA
KAINA (rub.)
IB, VB, TB I- II, UTB
6И1П, 6Н3П, 6К4П, 6Х2П ,
6Н2П, 6П14П,6Е5С
510 x 330 x 295
2,0
11,0
MEDIS
Http://www.rw6ase.narod.ru/
YRA
72,35
..
GAMYKLINIS PASAS.
...

TUO PAÈIU PAVADINIMU IR TOKIO PAÈIO DIZAINO BUVO GAMINAMOS IR RADIJOLOS. RADIJO IMTUVO PRINCIPINË SCHEMA BEVEIK TOKIA PATI KAIP IR RADIJO IMTUVO "BAIKAL". IMTUVAS BUVO GAMINAMAS IKI 1962 METų.
.
Dar vienas restauruotas radijo imtuvo egzempliorius.
.