Smulkaus, vidutinio verslo ir asmeninių tinklapių portalas
  Puslapis atnaujintas: 2024.07.17
   Apie mane
   Kolekcija
   Kai kas įdomaus
   Siūlau paslaugas, parduodu, keičiu
    VEF RAPSODIJA
   
   Administracija
  DRUŽBA


I-os KLASËS
RADIJOLA
1957 metai
MINSKO MOLOTOVO v.
RADIJO GAMYKLA
...
...
DIAPAZONAI
LEMPų SKAIÈIUS

GABARITAI (mm)
IŠËJIMO GALIA (W)
SVORIS (Kg)
KORPUSAS
INFORMACIJOS ŠALTINIS
PRINCIPINË SCHEMA
KAINA (rub.)
IB, VB ,TB I-III, UTB
6Н1П, 6Н2П, 6Х2П, 6К4П- 3 vnt.,
6Н3П, 6И1П, 6П14П- 2 vnt., 6Е5С
620 x 460 x 355
6,0
27
MEDIS
Http://www.rw6ase.narod.ru/
YRA
-
...


TAI PILNA RYGOS VEF 1956 M. GAMINTOS I-os KLASËS RADIJOLOS "LIUKS" KOPIJA. YRA KELETAS NEREIKŠMINGų SKIRTUMų.
...
SKALËS
FRAGMENTAS
.
GAMYKLINIS
PASAS
.
Dar vienas
gamyklinis
pasas