Smulkaus, vidutinio verslo ir asmeninių tinklapių portalas
  Puslapis atnaujintas: 2024.05.24
   Apie mane
   Kolekcija
   Kai kas įdomaus
   Siūlau paslaugas, parduodu, keičiu
    VEF RAPSODIJA
   
   Administracija
  TM-653-III (A.LEIBOVIC – RIGA)


RADIJO
IMTUVAS
1940 metai
A.LEIBOVIC FIRMA
"FOTO-RADIO-CENTRALË"
RIGA
...
...
DIAPAZONAI
LEMPų SKAIÈIUS
GABARITAI (mm)
IŠËJIMO GALIA (W)
SVORIS (Kg)
KORPUSAS
INFORMACIJOS ŠALTINIS
PRINCIPINË SCHEMA
IB, VB, TB
ECH11, EBF11, EL11, EM4, AZ11
590 x 310 x 255
-
-
MEDIS
Http://www.radiopagajiba.latbs.lv/
NËRA
...
GAMYKLINË (popierius)
ETIKETË ANT RADIJO
IMTUVO ŠASI
.
.
Latvijos radio draugijos paroda 1935 m.
"Foto-radio central A. Leibovic" stendas