Smulkaus, vidutinio verslo ir asmeninių tinklapių portalas
  Puslapis atnaujintas: 2024.05.24
   Apie mane
   Kolekcija
   Kai kas įdomaus
   Siūlau paslaugas, parduodu, keičiu
    VEF RAPSODIJA
   
   Administracija
  REKORD-53M (II)


RADIJOLA
1954 metai
IRKUTSKO
RADIJO GAMYKLA
...
*

O ÈIA KITA TO PATIES RADIJO IMTUVO MODIFIKACIJA
...
...
...

ABIEJų RADIJO IMTUVų EL. SCHEMA BUVO TA PATI, DIZAINAS - TAIP PAT, TAÈIAU ANTROJI MODIFIACIJA ( ANTROJI NUOTRAUKA) TURËJO IR SKIRTUMų: SUMONTUOTAS KITOKS, NAUJESNËS KARTOS EL. PLOKŠTELIų GROTUVAS, KURIO IŠMATAVIMAI BUVO DIDESNI NEI PIRMTAKO. DËL TO PADIDËJO KELIAIS CENTIMETRAIS IR PATS IMTUVO KORPUSAS. ŠIO RADIJO IMTUVO KORPUSO APDAILOS DETALËS, LYGINANT SU PIRMÀJA MODIFIKACIJA- ŽYMIAI KOKYBIŠKESNËS IR BENDRAS VAIZDAS ŽYMIAI "IŠTAIGINGESNIS".
...
DIAPAZONAI
LEMPų SKAIÈIUS
GABARITAI (mm) (pirmojo / antrojo radijo imtuvo)
IŠËJIMO GALIA (W)
SVORIS (Kg)
KORPUSAS
INFORMACIJOS ŠALTINIS
PRINCIPINË SCHEMA
IB, VB ,TB
6А7, 6К3, 6Г2, 6П6С, 6Ц5С
435 x 330 x 280 / 465 x 320 x 280
0,5
-
MEDIS
Http://www.rw6ase.narod.ru/
YRA
...
GAMYKLINIS PASAS