Smulkaus, vidutinio verslo ir asmeninių tinklapių portalas
  Puslapis atnaujintas: 2024.05.24
   Apie mane
   Kolekcija
   Kai kas įdomaus
   Siūlau paslaugas, parduodu, keičiu
    VEF RAPSODIJA
   
   Administracija
  ZARIA


TIESIOGINIO STIPRINIMO
BATERINIS RADIJO
IMTUVAS ("KOLūKIETIŠKAS")
1951 metai
.MASKVOS RADIJO GAMYKLA
"KRASNYJ OKTIABR"
...
DIAPAZONAI
LEMPų SKAIÈIUS
GABARITAI (mm)
IŠËJIMO GALIA (W)
SVORIS (Kg)
KORPUSAS
INFORMACIJOS ŠALTINIS
PRINCIPINË SCHEMA
KAINA (rub.)
IB, VB
1Б1П, 2П1П
250 x 240 x105
-
-
METALAS ,MEDIS
-
YRA
-
...

TAI PATS PAPRASÈIAUSIAS BATERINIS, LEMPINIS, TIESIOGINIO STIPRINIMO (O-V-I) RADIJO IMTUVAS. TOKIOS KONSTRUKCIJOS IR PANAŠAUS DIZAINO RADIJO IMTUVAI BUVO GAMINAMI KELETOJE GAMYKLų, SKYRËSI TIK Jų PAVADINIMAI. ŠIE RADIJO IMTUVËLAI BUVO SKIRTI IŠIMTINAI KAIMO VIETOVËMS, KURIOSE NEBUVO ELEKTROS, GAL DËL TO LIAUDYJE JIE BUVO PRAMINTI "KOLūKIETIŠKAIS".
ŠIS RADIJO IMTUVAS, NESANT BATERIJų, GALËJO VEIKTI KAIP DETEKTORINIS RADIJO IMTUVAS ( ĮSTAÈIUS Į ATITINKAMUS ŠIO IMTUVO LIZDUS DETEKTORIų IR TELEFONO AUSINES) ARBA GALËJO RETRANSLIUOTI VIETINES RADIJO LAIDAS KAIP TINKLINIO RADIJO TAŠKAS.