Smulkaus, vidutinio verslo ir asmeninių tinklapių portalas
  Puslapis atnaujintas: 2024.05.24
   Apie mane
   Kolekcija
   Kai kas įdomaus
   Siūlau paslaugas, parduodu, keičiu
    VEF RAPSODIJA
   
   Administracija
  BALTIKA-52


II-os KLASËS RADIJO IMTUVAS
1952 metai
RYGOS VEF
...
...
DIAPAZONAI
LEMPų SKAIÈIUS
IŠËJIMO GALIA (W)
GABARITAI (mm)
SVORIS (Kg)
KORPUSAS
INFORMACIJOS ŠALTINIS
PRINCIPINË SCHEMA
IB, VB, TB I-II
6A7, 6K3, 6Х6С, 6Ж8, 6П3С, 6Е5С, 5Ц4С
1,5
500x360x280
15
Medis
Http://www.radiopagajiba.latbs.lv/
Yra
...
ŠĮ RADIJO IMTUVO MODELĮ GAMINO IR CHARKOVO ŠEVÈENKOS v. RADIJO GAMYKLOJE (ZIŠ)
...
GAMYKLINIS PASAS
...
"ZIŠ" GAMYKLINIS PASAS
...
DAR VIENAS
GAMYKLINIO
PASO VARIJANTAS
.
Kai aš mažas buvau... "BALTIKÀ" jau klausiau.