Smulkaus, vidutinio verslo ir asmeninių tinklapių portalas
  Puslapis atnaujintas: 2024.05.24
   Apie mane
   Kolekcija
   Kai kas įdomaus
   Siūlau paslaugas, parduodu, keičiu
    VEF RAPSODIJA
   
   Administracija
  FESTIVALS


AUKŠÈIAUSIOS KLASËS RADIJO IMTUVAS
1957 metai
RYGOS G/S "RADIOTECHNIKA"
...
...
DIAPAZONAI
LEMPų SKAIÈIUS
IŠËJIMO GALIA (W)
GABARITAI (mm)
SVORIS (Kg)
KORPUSAS
INFORMACIJOS ŠALTINIS
PRINCIPINË SCHEMA
IB, VB, TB I-IV, UTB
6Н3П, 6К4П-3 vnt., 6И1П, 6Х2П, 6Н2П-2 vnt., 6П14П-3vnt., 6Е5Ц
4,0
600x424x311
24,5
Medis
Http://www.radiopagajiba.latbs.lv/
Yra
...
AUKŠÈIAUSIOS KLASËS RADIJO IMTUVAS "FESTIVALS" SUKURTAS 1957 m. MASKVOJE ĮVYKUSIO PASAULINIO VI-jo JAUNIMO IR STUDENTų FESTIVALIO PROGA. TURI DISTANCINIO VALDYMO PULTÀ (TIESA, SUJUNGTÀ NYKŠÈIO STORIO KABELIU). GARSUMO REGULIAVIMAS, DIAPAZONų PERJUNGIMAS IR STOÈIų NUSTATYMAS ATLIEKAMAS TIEK SERVO VARIKLIų PAGALBA, TIEK IR RANKINIU BūDU.
...
GAMYKLINIS PASAS
...
DAR VIENAS GAMYKLINIS PASAS
...
DISTANCINIO VALDYMO PULTAS
.
RADIJO IMTUVO
SKALË
.
RADIJO IMTUVO
VALDYMO PULTAS
.
.
DAR VIENAS RESTAURUOTAS IR ATSTATYTAS RADIJO IMTUVAS.
.
.
RADIJO IMTUVO PIRMųJų GAMYBOS METų SKALË.
.
.
RADIJO IMTUVO VËLESNIųJų METų GAMYBOS SKALË.
.
.
1950-jų metų tarybiniai radijo imtuvai.
Nuotrauka iš interneto.
.
Nedidele partija FESTIVALIAI buvo gaminami
ir su kitokia (ne žalia) plastmasinių apdailos detalių ir
rankenėlių spalva.