Smulkaus, vidutinio verslo ir asmeninių tinklapių portalas
  Puslapis atnaujintas: 2024.05.24
   Apie mane
   Kolekcija
   Kai kas įdomaus
   Siūlau paslaugas, parduodu, keičiu
    VEF RAPSODIJA
   
   Administracija
  LIUKS


AUKŠÈIAUSIOS KLASËS RADIJOLA
(LIUKS RK-156)
1956 m.
RYGOS VEF
...
...
DIAPAZONAI
LEMPų SKAIÈIUS

IŠËJIMO GALIA (W)
GABARITAI (mm)
SVORIS (Kg)
KORPUSAS
INFORMACIJOS ŠALTINIS
PRINCIPINË SCHEMA
IB, VB, TB I-III, utb
6Н3П, 6И1П, 6К4П-3vnt., 6Х2П-2 vnt.,
6Е5С, 6П14П-2 vnt.
6,0
625x450x365
27,0
Medis
Http://www.radiopagajiba.latbs.lv/
Yra
...
AUKŠÈIAUSIOS KLASËS RADIJOLA. 1958 m. BUVO SUKURTA "LIUKS-2". VEF-o GAMYKLOS UNIFIKUOTų BLOKų PAGRINDU VËLIAU BUVO SUKURTA DAR KELETAS MODELIų: - 1956 m.-"JANTAR" (ANALOGIŠKÀ IMTUVÀ GAMINO IR MINSKO RADIJO GAMYKLA); 1957-1958 m.m. "AKVAMARINAS", "KRISTALAS", "AMETISAS" (KURĮ NUO 1958 m. GAMINO IR LENINGRADO KOZICKIO v. RADIJO GAMYKLA),"SAFIRAS", "RUBINAS". 1956 m. "LIUKS" RADIJOLOS BAZËJE BUVO SUKURTA AUKŠÈIAUSIOS KLASËS EKSKLIUZYVINË-REPREZENTACINË RADIJOLA- "ROSSIJA"
...
"AKVAMARIN"300400
...
"KRISTAL"280
...
...
AUKŠÈIAUSIOS KLASËS RADIJOLA "ROSSIJA" BUVO SUKURTA REPREZENTACINIAMS TIKSLAMS. RADIJOLOS MATMENYS: 1150x880x405 mm, SVORIS 60 Kg, IŠËJIMO GALINGUMAS 16 W. IŠ VISO BUVO PAGAMINTA TIK TRYS vnt.
...
GAMYKLINIS PASAS
.
.
Dar viena restauruota radijola "LIUKS"