Smulkaus, vidutinio verslo ir asmeninių tinklapių portalas
  Puslapis atnaujintas: 2024.05.24
   Apie mane
   Kolekcija
   Kai kas įdomaus
   Siūlau paslaugas, parduodu, keičiu
    VEF RAPSODIJA
   
   Administracija
  RIGA-10


I-os KLASËS RADIJO
IMTUVAS
1952 metai
RYGOS G/S "RADIOTECHNIKA"
...
...
IAPAZONAI
LEMPų SKAIÈIUS

IŠËJIMO GALIA (W)
GABARITAI (mm)
SVORIS (Kg)
KORPUSAS
INFORMACIJOS ŠALTINIS
PRINCIPINË SCHEMA
IB, VB, TB I-III
6К3 -2vnt., 6А7, 6Б8С, 6Ж8,
6Н9С, 6П6С-2 vnt., 6Е5С, 5Ц4С
8,0
605x310x340
24,0
Medis
Http://www.radiopagajiba.latbs.lv/
Yra
...
YPATINGOS KONSTRUKCIJOS BESISUKANTI APIE SAVO AŠĮ RADIJO IMTUVO SKALË.
...
GAMYKLINIS PASAS
...
EMBLEMA
.
RADIJO IMTUVO
NAUDOJIMOSI
INSTRUKCIJA
.
DAR VIENAS IMTUVO
INSTRUKCIJOS
VARIJANTAS
.
.
GAMYKLINIS
PASAS
.
DAR VIENAS
RESTAURUOTAS
IMTUVAS
.
IR DAR
VIENAS
RESTAURUOTAS
IMTUVAS
.
DAR
VIENAS
GAMYKLINIS
PASAS