Smulkaus, vidutinio verslo ir asmeninių tinklapių portalas
  Puslapis atnaujintas: 2024.05.24
   Apie mane
   Kolekcija
   Kai kas įdomaus
   Siūlau paslaugas, parduodu, keičiu
    VEF RAPSODIJA
   
   Administracija
  SAKTA


I-os KLASËS RADIJOLA
1959 metai
RYGOS G/S "RADIOTECHNIKA"
...
...
DIAPAZONAI
LEMPų SKAIÈIUS

IŠËJIMO GALIA (W)
GABARITAI (mm)
SVORIS (Kg)
KORPUSAS
INFORMACIJOS ŠALTINIS
PRINCIPINË SCHEMA
IB, VB, TB I-II, UTB
6Н3П 6К4П, 6И1П, 6Х2П,
6П14П, 6Е5С, 6Н2П
2,0
576x414x321
24,0
Medis
Http://www.radiopagajiba.latbs.lv/
Yra
...
SAKTA- LATVIŠKAI- SAGË. TAI LATVIų MOTERų NACIONALINIO KOSTIUMO PRIVALOMA DIDELË PUOŠNI , APVALI SAGË.
RADIJOLOJE PIRMÀ KARTÀ BUITINËJE APARATūROJE PANAUDOTOS SPAUSDINTOS MONTAŽINËS PLOKŠTËS.
...
GAMYKLINIS
PASAS
...
.