Smulkaus, vidutinio verslo ir asmeninių tinklapių portalas
  Puslapis atnaujintas: 2024.05.24
   Apie mane
   Kolekcija
   Kai kas įdomaus
   Siūlau paslaugas, parduodu, keičiu
    VEF RAPSODIJA
   
   Administracija
  SALIUTS-001


AUKŠÈIAUSIOS KLASËS NEŠIOJAMAS
RADIJO IMTUVAS
1980 metai
RYGOS G/S "RADIOTECHNIKA"
...
...
DIAPAZONAI
IŠËJIMO GALIA (W)
GABARITAI (mm)
SVORIS (Kg)
KORPUSAS
INFORMACIJOS ŠALTINIS
PRINCIPINË SCHEMA
KAINA (rubl.)
IB, VB I-II , TB I-V, UTB
1,5
460x260x110
-
PLASTIKAS
Http://www.radiotechnika xx veka/
NËRA
343,00
...
AUKŠÈIAUSIOS KLASËS RADIJO IMTUVAS BUVO SUKURTAS KARTU SU BERLYNO "ŠTERN-RADIO" SPECIALISTAIS. IMTUVAS PASIŽYMI AUKŠTOMIS TECHNINËMIS CHARAKTERISTIKOMIS, ÈIA BUVO PANAUDOTA DAUG TECHNOLOGINIų NAUJOVIų IR INŽINERINIų SPRENDIMų- ELEKTRONINIS STOÈIų NUSTATYMAS VISUOSE DIAPAZONUOSE, SENSORINIS DIAPAZONų PERJUNGIMAS, AUTOMATINIS IMTUVO IŠSIJUNGIMAS PAGAL NUSTATYTÀ LAIKÀ IR T.T.
...
GAMYKLINIS PASAS