Smulkaus, vidutinio verslo ir asmeninių tinklapių portalas
  Puslapis atnaujintas: 2024.05.24
   Apie mane
   Kolekcija
   Kai kas įdomaus
   Siūlau paslaugas, parduodu, keičiu
    VEF RAPSODIJA
   
   Administracija
  VEF-12


NEŠIOJAMAS II KLASËS
TRANZISTORINIS
RADIJO IMTUVAS
1968 metai
RYGOS VEF
...
...
DIAPAZONAI
GABARITAI (mm)
IŠËJIMO GALIA (W)
SVORIS (Kg)
KORPUSAS
INFORMACIJOS ŠALTINIS
KAINA (rubl.)
IB, VB ,TB I-V
280x220x100
0,15
2,7
PLASTIKAS
Http://www.radiopagajiba.latbs.lv/
-
...
PIRMÀ KARTÀ TOKIOS KLASËS IMTUVE ĮDËTAS SKALËS APŠVIETIMAS IR NUMATYTA GALIMYBË PAJUNGTI IŠORINĮ MAITINIMO ŠALTINĮ ( 9 V).
1968 m. SUKONSTRUOTAS "VEF-TRANZISTOR-17", KURIAME JAU BUVO IR UTB DIAPAZONAS, TAÈIAU ŠIS MODELIS NEBUVO PRADËTAS MASIŠKAI GAMINTI, BET VISA GAMYBINË-TECHNOLOGINË DOKUMENTACIJA BUVO PERDUOTA MINSKO RADIJO GAMYKLAI, KUR IR BUVO PRADËTI GAMINTI "OKEANO" SERIJOS TRANZISTORINIAI NEŠIOJAMI RADIJO IMTUVAI: 1971 "OKEAN-M", "OKEAN-203" (JAU MEDINIAME KORPUSE), IR KITI VËLESNI MODELIAI.
...
VEF-TRANZISTOR
...
"OKEAN"
...
VEF-12
GAMYKLINIS
PASAS
.
GAMYKLINIS
PASAS
.
.
.
.
Dar vienas restauruotas imtuvas.
.
.
Labai retas mėlynos spalvos korpusu radijo imtuvas VEF-12.
.
.
JUBILIEJINIS (PROGINIS) RADIJO IMTUVAS, SKIRTAS VISASÀJUNGINËS LENINO KOMUNISTINËS JAUNIMO SÀJUNGOS 50- MEÈIUI PAMINËTI.
.