Smulkaus, vidutinio verslo ir asmeninių tinklapių portalas
  Puslapis atnaujintas: 2024.05.24
   Apie mane
   Kolekcija
   Kai kas įdomaus
   Siūlau paslaugas, parduodu, keičiu
    VEF RAPSODIJA
   
   Administracija
  BALTIKA (ZIL)


II-os KLASËS RADIJO
IMTUVAS
1952 metai
GORKIO LENINO v. RADIJO
GAMYKLA ( ZIL)
...
...
DIAPAZONAI
LEMPų SKAIÈIUS
GABARITAI (mm)
IŠËJIMO GALIA (W)
SVORIS (Kg)
KORPUSAS
INFORMACIJOS ŠALTINIS
PRINCIPINË SCHEMA
KAINA (rubl.)
IB, VB ,TB I-III
6A7, 6К3, 6Г2, 6П6С, 5Ц4С, 6Е5С
500 x 360 x 280
2,0
15
MEDIS
Http://www.oldradio.onego.ru/
YRA
-
...
GAMYKLINË
EMBLEMA
...
SKALËS
FRAGMENTAS
...
GAMYKLINIS
PASAS
....

RADIJO IMTUVAS YRA PILNA RYGOS VEF "BALTIKOS" KOPIJA.