Smulkaus, vidutinio verslo ir asmeninių tinklapių portalas
  Puslapis atnaujintas: 2024.05.24
   Apie mane
   Kolekcija
   Kai kas įdomaus
   Siūlau paslaugas, parduodu, keičiu
    VEF RAPSODIJA
   
   Administracija
  ISKRA-53


RADIJO IMTUVAS
1952 metai
ALEKSANDROVO RADIJO
GAMYKLA
...
...
DIAPAZONAI
LEMPų SKAIÈIUS
IŠËJIMO GALIA (W)
GABARITAI (mm)
SVORIS (Kg)
KORPUSAS
INFORMACIJOS ŠALTINIS
PRINCIPINË SCHEMA
IB, VB
1К1П, 1Б1П, 2П1П, 1А1П
0,1
214x260x148
4,3
PLASTIKAS
Http://www.rw6ase.narod.ru/
YRA
...
RADIJO IMTUVAS BUVO SKIRTAS KAIMO VIETOVIų GYVENTOJAMS, NETURËJUSIEMS ELEKTROS ENERGIJOS.
RADIJO IMTUVO MAITINIMAS BUVO IŠ SPECIALIAI TAM TIKSLUI GAMINAMų SAUSų GALVANINIų BATERIJų.
...
GAMYKLINIS
PASAS
.
DAR VIENAS
GAMYKLINIS
PASAS