Smulkaus, vidutinio verslo ir asmeninių tinklapių portalas
  Puslapis atnaujintas: 2024.05.24
   Apie mane
   Kolekcija
   Kai kas įdomaus
   Siūlau paslaugas, parduodu, keičiu
    VEF RAPSODIJA
   
   Administracija
  KAZACHSTAN-2


RETRANSLIACINIS
RADIJO IMTUVAS
1962 metai
.PETROPAVLOVSKO KIROVO v.
RADIJO GAMYKLA
(KAZACHSTANAS)
...
...
DIAPAZONAI
LEMPų SKAIÈIUS
GABARITAI (mm)
IŠËJIMO GALIA (W)
SVORIS (Kg)
KORPUSAS
INFORMACIJOS ŠALTINIS
PRINCIPINË SCHEMA
KAINA (rubl.)
IB, VB,TB I-IV,UTB
13 vnt.
420x260x250
-
-
METALAS
Http://www.rw6ase.narod.ru/
YRA
-
RADIJO IMTUVAS BUVO SUKURTAS 1962 m., TAÈIAU SERIJINË GAMYBA PRASIDËJO 1963 m. TAI BUVO VIENAS SËKMINGIAUSIų IR OPTIMALIAUSIų RADIJO IMTUVų MODELIų, SUKURTų BUVUSIOJE TSRS. ŠIS IMTUVAS , SU NEDIDELIAIS PATOBULINIMAIS BUVO GAMINAMAS NET IKI 1975 m. PAGAL SAVO PARAMETRUS , TAI BUVO AUKŠÈIAUSIOS KLASËS RADIJO IMTUVAS, KURIS BUVO NAUDOJAMAS ĮVAIRIAUSIOSE SRITYSE: BUITYJE, RETRANSLIACINIAIS TIKSLAIS, RADIJO MËGËJų KONTROLINIAIS TIKSLAIS IR T.T. IMTUVAS BUVO PRITAIKYTAS ILGAM DARBUI JO NEIŠJUNGIANT.
...
GAMYKLINIS PASAS
.
DAR VIENAS
GAMYKLINIS PASAS
.
.