Smulkaus, vidutinio verslo ir asmeninių tinklapių portalas
  Puslapis atnaujintas: 2024.05.24
   Apie mane
   Kolekcija
   Kai kas įdomaus
   Siūlau paslaugas, parduodu, keičiu
    VEF RAPSODIJA
   
   Administracija
  OKTIABR


I-os KLASËS RADIJO
IMTUVAS
1954 metai
...LENINGRADO
METALO DIRBINIų
GAMYKLA
...
DIAPAZONAI
LEMPų SKAIÈIUS
GABARITAI (mm)
IŠËJIMO GALIA (W)
SVORIS (Kg)
KORPUSAS
INFORMACIJOS ŠALTINIS
PRINCIPINË SCHEMA
IB, VB, TB I-IV
BUS PATIKSLINTA
670x555x475
4,0
24,0
MEDIS
Http://www.rw6ase.narod.ru/
NËRA
...
GAMYKLINIS PASAS
(LENINGRADO GAMYKLA
"RADISTAS")
...
RADIJO IMTUVÀ "OKTIABR" NUO 1954 m. IKI 1957 m. GAMINO LENINGRADO GAMYKLA "RADIST". NUO 1957 m. ŠĮ IMTUVÀ PRADËJO GAMINTI LENINGRADO METALO DIRBINIų GAMYKLA .
...
GAMYKLINIS
PASAS
(LENINGRADO
METALO DIRBINIų
GAMYKLA)