Smulkaus, vidutinio verslo ir asmeninių tinklapių portalas
  Puslapis atnaujintas: 2024.05.24
   Apie mane
   Kolekcija
   Kai kas įdomaus
   Siūlau paslaugas, parduodu, keičiu
    VEF RAPSODIJA
   
   Administracija
  REKORD-311


III-os KLASËS
RADIJOLA
1971 metai
BERDSKO
RADIJO GAMYKLA
...
...
DIAPAZONAI
LEMPų SKAIÈIUS
GABARITAI (mm)
IŠËJIMO GALIA (W)
SVORIS (Kg)
KORPUSAS
INFORMACIJOS ŠALTINIS
PRINCIPINË SCHEMA
KAINA (rubl.)
IB, VB,TB I-II,UTB
BUS PATIKSLINTA
675x320x280
13
0,5
MEDIS
Http://www.rw6ase.narod.ru/
YRA
-
DAR VIENAS
IMTUVAS
.
GAMYKLINIS
PASAS
.
DAR VIENAS
GAMYKLINIS
PASAS
.
Šio modelio
imtuvai buvo
gaminami ir
proginėms datoms
pažymėti
( TSRS penkiasdešimtmečio
proga)