Smulkaus, vidutinio verslo ir asmeninių tinklapių portalas
  Puslapis atnaujintas: 2024.05.24
   Apie mane
   Kolekcija
   Kai kas įdomaus
   Siūlau paslaugas, parduodu, keičiu
    VEF RAPSODIJA
   
   Administracija
  RODINA-52M


II-os KLASËS RADIJO
IMTUVAS
1953 metai
VORONEŽO
RADIJO GAMYKLA
"ELEKTROSIGNAL"
...
...
DIAPAZONAI
LEMPų SKAIÈIUS
GABARITAI (mm)
IŠËJIMO GALIA (W)
SVORIS (Kg)
KORPUSAS
INFORMACIJOS ŠALTINIS
PRINCIPINË SCHEMA
KAINA (rubl.)
IB, VB,TB I-II
1А1П, 1К2П-2 vnt., 2П2П-2 vnt., 1Б2П
470x220x310
0,15
12,5
MEDIS
Http://www.oldradio.onego.ru/
YRA
-
...

RADIJO IMTUVAS MAITINAMAS IŠ AKUMULIATORIų BATERJų.
...
RADIJO IMTUVO
KITA MODIFIKACIJA
...

ŠĮ RADIJO IMTUVÀ
GAMINO IR ÈELIABINSKO
RADIJO GAMYKLA.
PAVYKO RAST TIK ŠIOJE
GAMYKLOJE GAMINTO RADIJO
IMTUVO GAMYKLINĮ PASÀ
.
Dar vienas pilnai atstatytas ir restauruotas radijo imtuvo egzempliorius
.
Dar vienas
gamyklinis
pasas