Smulkaus, vidutinio verslo ir asmeninių tinklapių portalas
  Puslapis atnaujintas: 2024.05.24
   Apie mane
   Kolekcija
   Kai kas įdomaus
   Siūlau paslaugas, parduodu, keičiu
    VEF RAPSODIJA
   
   Administracija
  SIRIJUS-311


III-ios KLASËS
RADIJOLA
1974 metai
IŽEVSKO
RADIJO GAMYKLA
...
...
DIAPAZONAI
LEMPų SKAIÈIUS
GABARITAI (mm)
IŠËJIMO GALIA (W)
SVORIS (Kg)
KORPUSAS
INFORMACIJOS ŠALTINIS
PRINCIPINË SCHEMA
KAINA (rubl.)
IB, VB,TB I-II, UTB
6Н3П, 6И1П ,6К4П, 6Х2П, 6Н2П, 6П14П
710x340x315
1,5
15,0
MEDIS
Http://www.rw6ase.narod.ru/
YRA
94,00
...
GAMYKLINIS PASAS
...
ORIGINALI, IŠ DVIEJų TARPUSAVYJE NESUSIETų, SKALIų:
VIENA ILGOSIOMS, VIDURINËMS IR TRUMPOSIOMS, O KITA - TIK ULTRATRUMPOSIOMS BANGOMS. KITUOSE RADIJO IMTUVų MODELIUOSE TOKIOS SKALËS KONSTRUKCIJOS NETEKO MATYTI.