Smulkaus, vidutinio verslo ir asmeninių tinklapių portalas
  Puslapis atnaujintas: 2024.05.24
   Apie mane
   Kolekcija
   Kai kas įdomaus
   Siūlau paslaugas, parduodu, keičiu
    VEF RAPSODIJA
   
   Administracija
  URAL-112


I-os KLASËS RADIJOLA
1974 metai
SARAPULSKO ORDŽONIKIDZËS
vardo RADIJO GAMYKLA
...
...
DIAPAZONAI
LEMPų SKAIÈIUS

GABARITAI (mm)
IŠËJIMO GALIA (W)
SVORIS (Kg)
KORPUSAS
INFORMACIJOS ŠALTINIS
PRINCIPINË SCHEMA
IB, VB, TB I-II, UTB
6Н3П,6И1П,6К4П-2 vnt.,
6Х2П,6Н2П,6П14П,6Е1П
750x320x300
2,0
14,0
MEDIS
Http://www.rw6ase.narod.ru/
NËRA
.
GAMYKLINIS
PASAS