Smulkaus, vidutinio verslo ir asmeninių tinklapių portalas
  Puslapis atnaujintas: 2022.09.24
   Apie mane
   Kolekcija
   Kai kas įdomaus
   Principinės schemos
   Siūlau paslaugas, parduodu, keičiu
    VEF RAPSODIJA
   
   Administracija
  Be pavadinimo (detektorinis)


DETEKTORINIS RADIJO IMTUVAS. GAMYBOS METAI NEŽINOMI, TAÈIAU PAGAL IŠORËS DIZAINÀ IR DETALES, GALIMA SPËTI, KAD TAI GALI BūTI 1920 - 1926 METų LAIKOTARPIO.
NEI GAMYKLA GAMINTOJA, NEI ŠALIS NEŽINOMI. GALIMAS ATVEJIS, KAD ŠIS IMTUVAS SUKONSTRUOTAS NAMų SÀLYGOMIS IŠ PIRKTINIų KOMPLEKTUOJANÈIų DETALIų.
ĮDOMI APLINKYBË- ABSOLIUÈIAI VISOS DETALËS PAGAMINTOS TAIP, KAD Jų SUJUNGIMAS TARPUSAVYJE GALIMAS TIK VARŽTų IR VERŽLIų PAGALBA- VISIŠKAI NENAUDOTAS LITAVIMAS. VISI BE IŠIMTIES MONTAŽINIAI LAIDAI BEI LAIDAI KONTūRUOSE PADENGTI ŠILKO SIūLO IZOLIACIJA.
...
...
DETEKTORINIS RADIJO IMTUVAS- TAI PATS PAPRASÈIAUSIAS PRIETAISAS RADIJO STOTIMS "PAGAUTI".
MINIMALIAUSIU ATVEJU- ŠIAM IMTUVUI PASIGAMINTI TEREIKIA TURËT DIDELËS VARŽOS TELEFONINÆ AUSINÆ IR DETEKTORIų, TRADICINIAM IMTUVUI-DAR 2-3 KONDENSATORIų, IŠ KURIų VIENAS- KINTAMO TALPUMO. DETEKTORIUMI GALI BūTI BET KURIS DETEKTORINIS DIODAS, RADIJO LEMPA.
MAITINIMO ŠALTINIO ŠIAM IMTUVUI NEREIKIA. NORMALIAM TOKIOS KONSTRUKCIJOS IMTUVO VEIKIMUI- BūTINA SÀLYGA: PAKANKAMAI GALINGA LAUKO ANTENA IR GERAS ĮŽEMINIMAS.
...
RADIJO IMTUVO IŠMATAVIMAI (mm): 420x235x225