Smulkaus, vidutinio verslo ir asmeninių tinklapių portalas
  Puslapis atnaujintas: 2022.08.03
   Apie mane
   Kolekcija
   Kai kas įdomaus
   Principinės schemos
   Siūlau paslaugas, parduodu, keičiu
    VEF RAPSODIJA
   
   Administracija
  RADIJO TAŠKAI


Abonentinis garsiakalbis, arba laidinio radijo taškas- tai paprasčiausias radijotechninis įrenginys, susidedantis iš garsiakalbio, žeminančio transformatoriaus ir kintamo rezistoriaus. Visa tai sudėta į dėžę, kurios dizainas per visą laiką labai kito. Radijo taškus gamino daugybė gamyklų ir buvo pagaminta labai daug modelių. Èia pabandžiau sudėt tik labai nedidelę jų dalelę, ir tik tai kas senesnio ir įdomesnio.
Buvusioje TSRS laidinis radijo transliavimas buvo pradėtas 1920 m., labai sparčiai buvo plečiamas ir iki 1960 m. Jau, praktiškai, buvo kiekviename name, bute. Laidais buvo retransliuojama ne tik pagrindinės radijo laidos , bet ir vietinės programos. Per šį radijotransliacinį tinklą buvo perduodami ir svarbūs pranešimai avarinių ar stichinių situacijų metu.
Nuo 1961 m. pradedama ir „trijų programų“ laidinis radijo transliavimas. Tuo tikslu pradedami gaminti trijų programų radijo taškai.
...
VIENOS PROGRAMOS
RADIJO TAŠKAS
1961 metai
RYGOS
ELEKTROMECHANIKOS
GAMYKLA
...
.
.
.
VIENOS PROGRAMOS
RADIJO TAŠKAS
"ÈAIKA-5"
1951 metai
.
.
.
.
VIENOS PROGRAMOS
RADIJO TAŠKAS
"VOLGA"
1955 metai
.....
...
.
.
.
VIENOS PROGRAMOS
RADIJO TAŠKAS
"JUNOST"
1984 metai
....
...
...
IŠMATAVIMAI (mm)
KAINA (rubl.)
540x260x40
16,50
.
.
.
...
TRIJų PROGRAMų
RADIJO TAŠKAS
"RIGA"
RYGOS
ELEKTROMECHANIKOS
GAMYKLA
...
*
VIENOS PROGRAMOS
RADIJO TAŠKAS
"RADIST-6"
1959 metai
.
MASKVOS KLAUSOS
APARATų GAMYKLA
(МОСКОВСКИЙ ЗАВОД
СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ)
...
*
VIENOS PROGRAMOS
RADIJO TAŠKAS
"LENINGRADEC"
1952 metai
.LENINGRADO
ARTELË "RADIST"
...
*
VIENOS PROGRAMOS
RADIJO TAŠKAS
(apie 1950 metai)
GAMYKLOS- GAMINTOJOS PAVADINIMAS
NEŽINOMAS ( korpusas tas pats kaip baterinio
radijo imtuvo "ZARIA", "TULA""
*
*
VIENOS PROGRAMOS
RADIJO TAŠKAS
"LENINGRAD"
1955 m.
. GAMYKLA NENUSTATYTA
(UŽRAŠAS ANT GARSO
REGULIAVIMO RANKENËLËS
-RUSų KALBA- РЗ Но3
...
...
KORPUSAS
IŠMATAVIMAI (mm)
MEDIS
130 x 185 x 80
...
VIENOS PROGRAMOS
RADIJO TAŠKAS
"VIMPEL"
1959 m.
.GOMELIO GAMYKLA
"ELEKTROAPARATūRA"
.
.
KORPUSAS
IŠMATAVIMAI (mm)
MEDIS
250 x 180 x 120
***
VIENOS PROGRAMOS
RADIJO TAŠKAS
1963 metai
*GAMYKLA GAMINTOJA
NENUSTATYTA
.
.
KORPUSAS
IŠMATAVIMAI (mm)
PLASTIKAS
165 x 115 x 65
.
SUVENYRINIS
VIENOS PROGRAMOS
RADIOTAŠKAS
"LVIV" (Lvovas)
Gamybos metai
nenustatyti
*UKRAINA
(gamykla nežinoma-
bus patikslinta ateityje)
.
.
IŠMATAVIMAI (mm)
KORPUSAS
.
Skersmuo 100 x35
PLASTIKAS
.
VIENOS PROGRAMOS
RADIOTAŠKAS
"ORFEJ-311"
1990 metai
*LENINGRADAS
(gamykla bus tikslinama)
.
.
IŠMATAVIMAI (mm)
KORPUSAS
.
215 x 145 x 270
PLASTIKAS, MEDIS
.
*
VIENOS PROGRAMOS
RADIJO TAŠKAS
Apie 1950 m.
*MASKVOS ELEKTROS
GAMINIų GAMYKLA Nr.6
MASKVOS KIROVO rajono
VARTOTOJų TRESTAS
.
.
IŠMATAVIMAI (mm)
KORPUSAS
145 x 105 x 70
PLASTIKAS
.
VIENOS
PROGRAMOS
RADIJO
TAŠKAS
"MIR"
*GAMYKLA GAMINTOJA NEŽINOMA
.
KORPUSAS
IŠMATAVIMAI (mm)
.
.
MEDIS
185 x 145 x 85
.
VIENOS
PROGRAMOS
RADIJO
TAŠKAS
(apie 1950 metai)
*GAMYKLA GAMINTOJA NEŽINOMA
.
.
IŠMATAVIMAI (mm)
KORPUSAS
.
.
285 x 250 x 120
MEDIS
.
.
VIENOS PROGRAMOS
RADIJO TAŠKAS
Apie 1951-1955 m.
*LENINGRADO RADIJO GAMINIų
GAMYKLA
.
IŠMATAVIMAI
KORPUSAS
185 X 150 X 95
MEDIS
*
VIENOS PROGRAMOS
RADIOTAŠKAS
"MEŠÈERA AG-301"
apie 1989 metus
.
*RIAZANËS RADIJO GAMYKLA
IŠMATAVIMAI (mm)
KORPUSAS
190 x 125 x 60
PLASTIKAS
RADIOTAŠKAS
"OKTAVA"
1953 metai
*NOVOSIBIRSKO ŽEMO
VOLTAŽO APARATūROS GAMYKLA
.
.
IŠMATAVIMAI (mm)
KORPUSAS
.
.
225 x 160 x 90
BAKELITAS
.
.
VIENOS
PROGRAMOS
DINAMINIS
GARSIAKALBIS
(RADIJO TAŠKAS)
1961 metai
*LENINGRADO RADIJO GAMINIų
GAMYKLA Nr. 3
.
.
.
KORPUSAS
IŠMATAVIMAI (mm)
.
..
BAKELITAS
140 x 185 x 90
.
*
VIENOS PROGRAMOS
RADIJO TAŠKAS
"ZVUK" ("GARSAS")
1953 metai
*IŽEVSKO RADIJO GAMYKLA
.
.
KORPUSAS
IŠMATAVIMAI (mm)
.
.
METALAS
245 x 190 x 105
*
"MEŠÈERA 201-1"
TRIJų PROGRAMų
RADIJO
TAŠKAS
1991 metai
*RIAZANËS RADIJO GAMYKLA
IŠMATAVIMAI (mm)
KORPUSAS
KAINA (rbl.)
.
260 x 155 x 60
PLASTIKAS
45,0
.
.
TRIJų
PROGRAMų RADIJO
TAŠKAS
"MAJAK"
1967 metai
*MASKVOS LIANOZOVSKO
ELEKTROMECHANIKOS GAMYKLA
.
.
IŠMATAVIMAI (mm)
KORPUSAS
.
.
330 x 200 X 110
MEDIS, PLASTIKAS
.
SOŽ-306
RADIO
TAŠKAS
1983 metai
.
*GOMELIO PLASTMASËS
DIRBINIų GAMYKLA
.
.
IŠMATAVIMAI (mm)
KORPUSAS
.
.
195 (skersmuo)
PLASTIKAS
.
.
RADIJO
TAŠKAS
"DONBASS -AG -307"
1985 metai
.
*.
MAKEJEVKOS ELEKTROS BUITINIų DIRBINIų
GAMYKLA "IMPULS"
.
.
IŠMATAVIMAI (mm)
KORPUSAS
.
.
140 x 200 x 57
PLASTIKAS
.
*
TRIJų PROGRAMų
RADIOTAŠKAS
"MAJAK - 202 OLIMPIJSKIJ"
1980 metai
* MASKVOS LIANOZOVSKIO ELEKTROMECHANIKOS
GAMYKLA
.
.
IŠMATAVIMAI (mm)
KORPUSAS
KAINA (Rbl.)
.
.
325 x 180 x 110
PLASTIKAS
23.00
.
Serijinis radiotaškas, pagamintas 1981 m. Maskvos olimpinių žaidynių proga. Radiotaško pavadinimas "МАЯК"
lietuvių kalba reiškia "ŠVYTURYS".
.
.
Vienos programos
radijo taškas
1989 metai
.
*
.
Gomelio plastmasinių dirbinių
gamybinis susivienyjimas
.
.
Išmatavimai (mm)
Korpusas
.
.
185 x 185 x 60
Plastikas
.
*
TRIJų PROGRAMų
RADIJO TAŠKAS
"ELEKTRONIKA RT- 209"
1990 metai
*GORKIO GAMYKLA "ORBITA"
RUSIJA
.
.
KORPUSAS
IŠMATAVIMAI (mm)
KAINA (Rbl.)
.

.
PLASTIKAS
305 x 185 x 75
25,00
.