Smulkaus, vidutinio verslo ir asmeninių tinklapių portalas
  Puslapis atnaujintas: 2024.05.24
   Apie mane
   Kolekcija
   Kai kas įdomaus
   Siūlau paslaugas, parduodu, keičiu
    VEF RAPSODIJA
   
   Administracija
  MIR M-152


I - os KLASËS
RADIJO IMTUVAS
1952 metai
RYGOS VEF
...
.
DIAPAZONAI
LEMPų SKAIÈIUS

GABARITAI (mm)
IŠËJIMO GALIA (W)
SVORIS (Kg)
KORPUSAS
INFORMACIJOS ŠALTINIS
PRINCIPINË SCHEMA
KAINA
IB, VB, TB I-IV
6К3 – 3 vnt., 6А7 – 2 vnt., 6Х6С, 6Н8С – 2 vnt.,
6Г2, 6П3С – 2 vnt., 6Е5С, 5Ц3С.
720 x 490 x 370
4,0
35,0
MEDIS
Http://www.radiopagajiba.lv/
YRA
-
.
GAMYKLINIS
PASAS
.
Radijo imtuvai "Mir- M152" ir "Riga -10" buvo sukurti Rygos miesto 750- mečio jubiliejaus proga.