Smulkaus, vidutinio verslo ir asmeninių tinklapių portalas
  Puslapis atnaujintas: 2023.09.14
   Apie mane
   Kolekcija
   Kai kas įdomaus
   Siūlau paslaugas, parduodu, keičiu
    VEF RAPSODIJA
   
   Administracija
  TALLINN


TALLINN P-2
RADIJO IMTUVAS
1951 metai

.TALINO GAMYKLA
PUNANE RET
...
...
DIAPAZONAI
LEMPų SKAIÈIUS
GABARITAI (mm)
IŠËJIMO GALIA (W)
SVORIS (Kg)
KORPUSAS
INFORMACIJOS ŠALTINIS
PRINCIPINË SCHEMA
KAINA (rubl.)
IB, VB
1А1П, 1К1П, 2П1П, 1Б1П
420x270x195
-
-
MEDIS
Http://www.rw6ase.narod.ru/
NËRA
-
...
LABAI KOKYBIŠKAS Tų LAIKų RADIJO IMTUVAS. YPATINGAI PATRAUKLUS KORPUSO DIZAINAS.
RADIJO IMTUVO MAITINIMAS NUO AKUMULIATOIų BATERIJų IR BUVO SKIRTAS KAIMO VIETOVIų GYVENTOJAMS, NETURËJUSIEMS ELEKTROS ENERGIJOS.
***

RADIJO IMTUVO KORPUSO DIZAINAS LABAI PANAŠUS Į 1941 m. GAMINTO RADIJO IMTUVO "PHILIPS-768A" DIZAINÀ.
GALI BūT, KAD TAI PLAGIATAS.

***
PHILIPS-768A
.