Smulkaus, vidutinio verslo ir asmeninių tinklapių portalas
  Puslapis atnaujintas: 2024.05.24
   Apie mane
   Kolekcija
   Kai kas įdomaus
   Siūlau paslaugas, parduodu, keičiu
    VEF RAPSODIJA
   
   Administracija
  RASSVET


II-os KLASËS RADIJOLA
1958 m.
MUROMSKO
RADIJO GAMYKLA
...
...
DIAPAZONAI
LEMPų SKAIÈIUS
GABARITAI (mm)
IŠËJIMO GALIA (W)
SVORIS (Kg)
KORPUSAS
INFORMACIJOS ŠALTINIS
PRINCIPINË SCHEMA
KAINA (rubl.)
IB, VB, TB I-II, UTB
6Н3П, 6И1П, 6К4П, 6Х2П, 6Н2П, 6П14П, 6Е5С
510x350x370
1,0
18
MEDIS
Http://www.rw6ase.narod.ru/
YRA
116,50
...
VIENA IŠ PIRMųJų RADIJOLų MODELIų, KURIOJE PRITAIKYTA "AUTOMATIKA". PRIEKINËJE RADIOLOS PANELËJE ĮMONTUOTAS MECHANINIS LAIKRODIS ( PRISUKAMAS KARTÀ PER 15 DIENų), KURIAME ĮMONTUOTAS RADIJOLOS ĮJUNGIMO - IŠJUNGIMO MECHANIZMAS . PAGRINDINIAME CIFERBLATE YRA DU PAPILDOMI CIFERBLATAI; VIENAS ĮJUNGIMO LAIKO NUSTATYMUI, KITAS- IŠJUNGIMO LAIKUI. CIFERBLATAI SUGRAFUOTI Į 24 VAL., TARP PADALų YRA 12 MIN. INTERVALAS. RADIJOLÀ GALIMA TAIP PAT ĮJUNGTI AR IŠJUNGTI IR TRADICINIU BūDU.
SAVAIME SUPRANTAMA, RADIJOLOJE ĮMONTUOTAS LAIKRODIS ATLIEKA IR SAVO PAGRINDINÆ FUNKCIJÀ- LAIKO RODYMÀ. TARP KITKO, LAIKRODŽIO MECHANIZMAS YRA PAKANKAMAI AUKŠTOS KLASËS. PO BEVEIK 50-ties METų VEIKIA NEPRIEKAIŠTINGAI.