Smulkaus, vidutinio verslo ir asmeninių tinklapių portalas
  Puslapis atnaujintas: 2022.08.03
   Apie mane
   Kolekcija
   Kai kas įdomaus
   Principinės schemos
   Siūlau paslaugas, parduodu, keičiu
    VEF RAPSODIJA
   
   Administracija
  COLUMBIA


MECHANINIS PATEFONAS
1930-1940 metai
"COLUMBIA"
Pagamintas Anglijoje
Viva-Tonal
GRAFONOLA
...
...
GABARITAI: 400x285x170
-
O ÈIA KITAS RESTAURUOTAS
TO PATIES MODELIO PATEFONAS.
PATEIKIU KELETÀ NUOTRAUKų:
.
.
.
ŠIO TIPO PATEFONAMS
BUVO NAUDOJAMOS KEIÈIAMOS
PLIENINËS ADATOS, KURIų
SMAIGALYS LIESDAVO BESISUKANÈIÀ
PLOKŠTELÆ.
PATEIKIU KELIų FIRMų GAMINTAS
PATEFONINIų ADATų NUOTRAUKAS:
.
SOVIETINËS GAMYBOS
(GLAVMETAL)
.
"ENGEL" FIRMOS
.
"COLUMBIA" FIRMOS
.
ŽEMIAU PATEIKIU KELIų IKIKARINIų FIRMų, LEIDUSIų PATEFONINES PLOKŠTELES, NUOTRAUKAS:
.
.
.
.
.
.
Dar atradau kelias firmas, gaminusias patefonines adatas.
.
Mosoblsovnarchoz
(Maskvos srities
liaudies ūkio taryba)
.
LANGSPIELNADELN
.
HIS MASTER´S
VOICE
.

Dar kelios patefoninių plokštelių firmos.
.
.
Žemiau pateikiu dar kelias patefonų adatų firmas.
.
MOSSOVNARCHOZ
KOLIUBINSKIJ IGOLNYJ ZAVOD
.
AEGIR - NEEDLES
.
SEM
.
Neidentifikuotas
gamintojas
.
Neidentifikuotas
gamintojas