Smulkaus, vidutinio verslo ir asmeninių tinklapių portalas
  Puslapis atnaujintas: 2024.05.24
   Apie mane
   Kolekcija
   Kai kas įdomaus
   Siūlau paslaugas, parduodu, keičiu
    VEF RAPSODIJA
   
   Administracija
  RODINA-52U


UNIVERSALAUS
MAITINIMO
RADIJO
IMTUVAS
1952 metai
(gamybos metus
reikia patikslinti)
ÈELIABINSKO RADIJO
GAMYKLA
.
.
IMTUVO
SKALË
.
DIAPAZONAI
LEMPų SKAIÈIUS

GABARITAI (mm)
IŠËJIMO GALIA (W)
SVORIS (Kg)
KORPUSAS
INFORMACIJOS ŠALTINIS
PRINCIPINË SCHEMA
KAINA (Rb)
.
.
IB, VB , TB I-II
1A1П, 1K2П- 2 vnt., 2П2П-2 vnt.,
1Б2П- 2 vnt.
480 x 285 x 255
-
-
MEDIS
-
-
-
.
.
RADIJO IMTUVO MAITINIMAS UNIVERSALUS.
TIEK IŠ KINTAMOS 220 V ĮTAMPOS TINKLO, TIEK IŠ AKUMULIATORIų BATERIJų.