Smulkaus, vidutinio verslo ir asmeninių tinklapių portalas
  Puslapis atnaujintas: 2024.05.24
   Apie mane
   Kolekcija
   Kai kas įdomaus
   Siūlau paslaugas, parduodu, keičiu
    VEF RAPSODIJA
   
   Administracija
  REKORD-354


III-os KLASËS
RADIJOLA
1977 metai
IRKUTSKO TSRS -50 mečio vardo
RADIJO IMTUVų GAMYKLA
.
.
DIAPAZONAI
LEMPų SKAIÈIUS
GABARITAI (mm)
IŠËJIMO GALIA (W)
SVORIS (Kg)
KORPUSAS
INFORMACIJOS ŠALTINIS
PRINCIPINË SCHEMA
KAINA (rub.).

.
IB, VB, TB, UTB
6Н3П, 6И1П, 6К4П,, 6Н2П, 6П14П
560 x 300 x 255
0.5
13,0
MEDIS
Http://www.rw6ase.narod.ru/
YRA
72.00.
.
GAMYKLINIS
PASAS
.
BUVUSIOJE TARYBų SÀJUNGOJE GAMINTų RADIJO IMTUVų PAVADINIMAI NEBUVO LABAI ĮVAIRūS. VIENAS IŠ DAŽNAUSIAI IR ILGIAUSIAI RADIJO IMTUVAMS SUTEIKAMų VARDų BUVO "REKORD" VARDAS ("aukščiausias , geriausias pasiekimas"- prasmė). TOKIAIS PAVADINIMAIS RADIJO IMTUVAI BUVO PRADËTI GAMINTI DAR PRIEŠKARIO LAIKOTARPIU, O YPAÈ DAUG-POKARIO LAIKOTARPIU. RADIJO IMTUVUS (taip pat ir radijolas bei magnetolas )TOKIU PAVADINIMU GAMINO BENT KELIOS GAMYKLOS IR Jų BUVO PRIGAMINTA BENT KELIOS DEŠIMTYS MODELIų IR MODIFIKACIJų.
RADIJOLA "REKORD-354" YRA PASKUTINIS IMTUVAS REKORDų SERIJOJE BUVUSIOS TARYBų SÀJUNGOS RADIJO PRAMONËS ISTORIJOJE.
.
GAMYKLINIS
PASAS