Smulkaus, vidutinio verslo ir asmeninių tinklapių portalas
  Puslapis atnaujintas: 2023.09.14
   Apie mane
   Kolekcija
   Kai kas įdomaus
   Siūlau paslaugas, parduodu, keičiu
    VEF RAPSODIJA
   
   Administracija
  ESTONIA 3M


AUKŠÈIAUSIOS
KLASËS RADIJOLA
1964 metai
TALINO RADIJO GAMYKLA
"PUNANE RET"
.
.
DIAPAZONAI
LEMPų SKAIÈIUS

GABARITAI (mm)
IŠËJIMO GALIA (W)
SVORIS (Kg)
KORPUSAS
INFORMACIJOS ŠALTINIS
PRINCIPINË SCHEMA
KAINA
.
.
IB, VB,TB I-V, UTB
6Н3П- 2 vnt., 6К4П – 3 vnt., 6И1П, 6Ж1П,
6Н2П -2 vnt., 6П14П -2 vnt., 6Е1П
850 x 360 x 350
-
32
MEDIS
-
YRA
-
.
GAMYKLINIS
PASAS