Smulkaus, vidutinio verslo ir asmeninių tinklapių portalas
  Puslapis atnaujintas: 2024.07.17
   Apie mane
   Kolekcija
   Kai kas įdomaus
   Siūlau paslaugas, parduodu, keičiu
    VEF RAPSODIJA
   
   Administracija
  GAINA-R302-L


III-os KLASËS RADIJOLA
1967 metai
MINSKO
RADIJO GAMYKLA
...
...
DIAPAZONAI
LEMPų SKAIÈIUS
GABARITAI (mm)
IŠËJIMO GALIA (W)
SVORIS (Kg)
KORPUSAS
INFORMACIJOS ŠALTINIS
PRINCIPINË SCHEMA
KAINA (rubl.)
IB, VB,TB,UTB
6Н3П, 6И1П, 6К4П, 6Н2П, 6П14П
500x260x250
0,5
15,5
MEDIS
NËRA
NËRA
-
...
GAINA- VIETOVË MINSKO APSKRITYJE. ÈIA JOGAILA KRIKŠÈIONYBËS PRIËMIMO GARBEI, 1387 M. PASTATË VIENÀ PIRMųJų BALTARUSIJOJE BAŽNYÈIų. šIANDIENA- TAI NEŽYMI GYVENVIETË. TAIP PAT YRA UPE GAINA - BEREZINOS INTAKAS.
ŠALTINIS-BROKHAUZO IR EFRONO ENCIKLOPEDIJA.
.
Gamyklinis
pasas
.
DAR VIENAS
GAMYKLINIS
PASAS