Smulkaus, vidutinio verslo ir asmeninių tinklapių portalas
  Puslapis atnaujintas: 2024.05.24
   Apie mane
   Kolekcija
   Kai kas įdomaus
   Siūlau paslaugas, parduodu, keičiu
    VEF RAPSODIJA
   
   Administracija
  RIGA T-755


II-os KLASËS RADIJO
IMTUVAS
1947 metai
RYGOS POPOVO v. GAMYKLA
"RADIOTECHNIKA"
...
...
DIAPAZONAI
LEMPų SKAIÈIUS
GABARITAI (mm)
IŠËJIMO GALIA (W)
SVORIS (Kg)
KORPUSAS
INFORMACIJOS ŠALTINIS
PRINCIPINË SCHEMA
KAINA (rubl.
IB, VB,TB
6А8, 6К7, 6Г7, 6П6С, 5Ц4С
410x305x210
3
10,6
METALAS
Http://www.radiopagajiba.latbs.lv/
YRA
-
...
KONSTRUOJANT ŠĮ RADIJO IMTUVO MODELĮ, DIDELIS DËMESYS BUVO SKIRIAMAS IMTUVO GAMYBOS ATPIGINIMUI.
PANAŠU, KAD TAI IR BUVO PASIEKTA.
ŠTAI KAIP IŠSIŠIFRUOJA RADIJO IMTUVO PAVADINIME RAIDËS IR SKAIÈIAI:
-T - TINKLO MAITINIMAS;
-7 - MODELIO SUKūRIMO METAI - 1947;
-5 - AUKŠTO DAŽNIO KONTūRų SKAIÈIUS;
-5 - ELEKTRONINIų RADIJO LEMPų SKAIÈIUS.
...
GAMYKLINIS
PASAS
.
Dar vienas
gamyklinis
pasas