Smulkaus, vidutinio verslo ir asmeninių tinklapių portalas
  Puslapis atnaujintas: 2024.05.24
   Apie mane
   Kolekcija
   Kai kas įdomaus
   Siūlau paslaugas, parduodu, keičiu
    VEF RAPSODIJA
   
   Administracija
  AURORA


II-os KLASËS
RADIJOLA
1954 metai
*LENINGRADO GAMYKLA
"RADIOPRIBOR"
...
...
...
...
DIAPAZONAI
LEMPų SKAIÈIUS
GABARITAI (mm)
IŠËJIMO GALIA (W)
SVORIS (Kg)
KORPUSAS
INFORMACIJOS ŠALTINIS
PRINCIPINË SCHEMA
KAINA (rubl.)
IB, VB,TB I-II
6А7, 6Б8С, 6Н9С- 2 vnt., 6П3С, 6Е5С, 5Ц4С
535x405x320
2,0
21,0
MEDIS
Http://www.rw6ase.narod.ru/
YRA
-
...

RADIJOLOS " AURORA" ELEKTRINË SCHEMA, TECHNINËS CHARAKTERISTIKOS, KONSTRUKCIJA IR DIZAINAS YRA IDENTIŠKI LATVIų " RADIOTECHNIKOS" GAMYKLJE GAMINTAI RADIJOLAI "DAUGAVA".
YRA IR SKIRTUMų TARP ŠIų MODELIų,- TAI RADIJOLų SKIRTINGOS EMBLEMOS ( PAVADINIMAI) IR ANTRA, LATVIų MODELIS SKIRIASI NEPALYGINAMAI AUKŠTESNE DARBų IR APDAILOS KOKYBE.
...
RADIJOLOS
EMBLEMA
.
GAMYKLINIS
PASAS