Smulkaus, vidutinio verslo ir asmeninių tinklapių portalas
  Puslapis atnaujintas: 2024.05.24
   Apie mane
   Kolekcija
   Kai kas įdomaus
   Siūlau paslaugas, parduodu, keičiu
    VEF RAPSODIJA
   
   Administracija
  STRELA


IV-os KLASËS
RADIJO IMTUVAS
1955 metai
VORONEŽO
RADIJO GAMYKLA
"ELEKTROSIGNAL"
...
..
DIAPAZONAI
LEMPų SKAIÈIUS
GABARITAI (mm)
IŠËJIMO GALIA (W)
SVORIS (Kg)
KORPUSAS
INFORMACIJOS ŠALTINIS
PRINCIPINË SCHEMA
KAINA (rub.)
IB, VB
6И1П – 2 vnt., 6П14П, 6Ц4П
270x 215x 160
0,5
4,2
PLASTIKAS
Http://www.rw6ase.narod.ru/
YRA
28,15
...


ŠIS RADIJO IMTUVAS DËL NEBLOGų TECHNINIų CHARAKTERISTIKų, NEDIDELËS KAINOS BEI GRAŽAUS KORPUSO DIZAINO ( KORPUSAS ANALOGIŠKAS BATERINIAM RADIJO IMTUVUI "VORONEž") SAVO LAIKU BUVO LABAI POPULIARUS GYVENTOJų TARPE.
TUO PAÈIU PAVADINIMU, TAP PAT PLASTIKO KORPUSE BUVO GAMINAMOS IR RADIJOLOS, KURIų IŠMATAVIMAI JAU BUVO KUR KAS DIDESNI, IR DIZAINAS PRASTESNIS.
...

RADIJOLOS
"STRELA"
GAMYKLINIS
PASAS