Smulkaus, vidutinio verslo ir asmeninių tinklapių portalas
  Puslapis atnaujintas: 2024.07.17
   Apie mane
   Kolekcija
   Kai kas įdomaus
   Siūlau paslaugas, parduodu, keičiu
    VEF RAPSODIJA
   
   Administracija
  MINSK


RADIJO
IMTUVAS
1947 metai
MINSKO MOLOTOVO v. RADIJO GAMYKLA
.
.
.
DIAPAZONAI
LEMPų SKAIÈIUS
GABARITAI (mm)
IŠËJIMO GALIA (W)
SVORIS (Kg)
KORPUSAS
INFORMACIJOS ŠALTINIS
PRINCIPINË SCHEMA
KAINA
.
.
IB, VB, TB I-II
6SA7, 6K9M, 6Г7, 6Ф6, 6Ц5С, 6Е5С
520 x 365 x 300
2,0
-
MEDIS
Http://www. rw6ase.narod.ru/
YRA
-
.
GAMYKLINIS
PASAS
.
ŠIS RADIJO IMTUVO MODELIS SUKURTAS ANKSÈIAU GAMINTO IMTUVO "PIONER" BAZËS PAGRINDU.