Smulkaus, vidutinio verslo ir asmeninių tinklapių portalas
  Puslapis atnaujintas: 2024.05.24
   Apie mane
   Kolekcija
   Kai kas įdomaus
   Siūlau paslaugas, parduodu, keičiu
    VEF RAPSODIJA
   
   Administracija
  URAL - 47


RADIJOLA
1947 metai
SARAPULSKO VALSTYBINË SÀJUNGINË LENINO ORDINO IR DARBO RAUDONOSIOS VËLIAVOS ORDINO ORDŽONIKIDZËS v. RADIJO GAMYKLA
.
.
DIAPAZONAI
LEMPų SKAIÈIUS
GABARITAI (mm)
IŠËJIMO GALIA (W)
SVORIS (Kg)
KORPUSAS
INFORMACIJOS ŠALTINIS
PRINCIPINË SCHEMA
KAINA
.
.
IB, VB, TB
6K7, 6SA7, 6Г7, 6Ф6, 5Ц4С, 6Е5С
485 x 365 x 265
4
-
MEDIS
Http://www.rw6ase.narod.ru/
YRA
-
.
SKALË
.
GAMYKLINIS
PASAS
(RADIO
IMTUVAS
URAL-47M)