Smulkaus, vidutinio verslo ir asmeninių tinklapių portalas
  Puslapis atnaujintas: 2024.05.24
   Apie mane
   Kolekcija
   Kai kas įdomaus
   Siūlau paslaugas, parduodu, keičiu
    VEF RAPSODIJA
   
   Administracija
  MOSKVIÈ-B (I)


IV-os KLASËS
RADIJO IMTUVAS
1949 metai
SARAPULSKO
ORDŽONIKIDZËS v.
RADIJO GAMYKLA
...
...
DIAPAZONAI
LEMPų SKAIÈIUS
GABARITAI (mm)
IŠËJIMO GALIA (W)
SVORIS (Kg)
KORPUSAS
INFORMACIJOS ŠALTINIS
PRINCIPINË SCHEMA
KAINA (rub.)
IB, VB
6A7, 6Б8, 6П6С
290 x 185 x 140
0,5
-
PLASTIKAS (BAKELITAS)
Http://www.oldradio.onego.ru/
YRA
-
...


Tai vienas pirmųjų "Moskvič-B" modelių.
Radijo imtuvas buvo maitinamas iš kintamos el. srovės tinklo.
Radijoimtuve panaudotas seleno plokštelių lygintuvas, o vėlesnėse imtuvo modifikacijose- jau kenotronas.
.
RADIJO IMTUVO
SKALË
.
GAMYKLINIS
PASAS
.
NAUDOJIMOSI
INSTRUKCIJA
.
Radioimtuvo
reklama
.
Labai reta radijo imtuvo
modifikacija. Šis imtuvas
( su tokio dizaino skale)
buvo gaminamas labai ne-
didele partija.
.
Ano laikmečio
nuotrauka (paimta
iš iterneto). Labai panašu,
kad tai Vilniaus universalinė
parduotuvė.