Smulkaus, vidutinio verslo ir asmeninių tinklapių portalas
  Puslapis atnaujintas: 2024.05.24
   Apie mane
   Kolekcija
   Kai kas įdomaus
   Siūlau paslaugas, parduodu, keičiu
    VEF RAPSODIJA
   
   Administracija
  RIGA T-689


I-os KLASËS
RADIJO IMTUVAS
1945 metai
RYGOS
"RADIOTECHNIKA"
...
...
DIAPAZONAI
LEMPų SKAIÈIUS
GABARITAI (mm)
IŠËJIMO GALIA (W)
SVORIS (Kg)
KORPUSAS
INFORMACIJOS ŠALTINIS
PRINCIPINË SCHEMA
KAINA (rub.)
IB, VB ,TB I-III
6С5, 6Х6, 6Ж7,6ЛБ, 6Е5, 6К7- 2 vnt., 6SА7, 5Ц4
590 x 420 x 310
5,0
25
MEDIS
Http://www.radiopagajiba.latbs.lv/
YRA
-
...

TAI VIENAS GERIAUSIų POKARIO LAIKOTARPIU GAMINTų RADIJO IMTUVų.
LABAI IŠSISKIRIA RADIJO IMTUVO KORPUSO DIZAINAS. TIEMS LAIKAMS TAI BUVO LABAI NOVATORIŠKAS. DIZAINO AUTORIUS ANSIS KUNDZINŠ.
...
GAMYKLINIS
PASAS