Smulkaus, vidutinio verslo ir asmeninių tinklapių portalas
  Puslapis atnaujintas: 2024.05.24
   Apie mane
   Kolekcija
   Kai kas įdomaus
   Siūlau paslaugas, parduodu, keičiu
    VEF RAPSODIJA
   
   Administracija
  BALTIKA


II-os KLASËS RADIJO IMTUVAS
1950 metai
RYGOS VEF
...
...
DIAPAZONAI
LEMPų SKAIÈIUS
IŠËJIMO GALIA (W)
GABARITAI (mm)
SVORIS (Kg)
KORPUSAS
INFORMACIJOS ŠALTINIS
PRINCIPINË SCHEMA
IB, VB, TB I-II
6A7, 6K3, 6Г2,6П6С,6Е5С,5Ц4С
2,0
500x360x280
15
Medis
Http://www.radiopagajiba.latbs.lv/
Yra
...
NUO 1952 m. "BALTIKÀ" PRADËJO GAMINTI IR GORKIO LENINO v. RADIJO GAMYKLA "ZIL"
...
GAMYKLINIS PASAS
...
ZIL-o GAMYKLINIS PASAS
.
RADIJO IMTUVO
SKALË
.
DAR VIENAS
GAMYKLINIS
PASAS
.
.
.