Smulkaus, vidutinio verslo ir asmeninių tinklapių portalas
  Puslapis atnaujintas: 2024.05.24
   Apie mane
   Kolekcija
   Kai kas įdomaus
   Siūlau paslaugas, parduodu, keičiu
    VEF RAPSODIJA
   
   Administracija
  LATVIJA M-137


I-os KLASËS RADIJO IMTUVAS
1949 metai
RYGOS VEF
...
...
DIAPAZONAI
LEMPų SKAIÈIUS

IŠËJIMO GALIA (W)
GABARITAI (mm)
SVORIS (Kg)
KORPUSAS
INFORMACIJOS ŠALTINIS
PRINCIPINË SCHEMA
IB, VB, TB I-III
6К7-3 vnt., 6А7, 6А8, 6Х6С, 6С5, 6Н7С, 6П3С-2 vnt.,
6Е5С, 5Ц4С-2 vnt.
6,0
660x470x350
30,0
Medis
Http://www.radiopagajiba.latbs.lv/
Yra
...
UNIKALI RADIJO IMTUVO SKALËS KONSTRUKCIJA ( TUR BūT NEPASIKARTOJANTI KITų MODELIų IMTUVUOSE). ŠIE RADIJO IMTUVAI BUVO GAMINAMI IR SU TRADICINËMIS SKALËMIS. 1951 m. IMTUVAS BUVO MODERNIZUOTAS- PRAKTIŠKAI, BUVO SUKURTAS NAUJAS RADIJO IMTUVAS, KURIS VËLIAU BUVO PAIMTAS PAGRINDU, KURIANT 1958 m. NAUJO MODELIO RADIJOLÀ "LATVIJA-RN-59".
...
GAMYKLINIS PASAS
...
RADIJO
IMTUVO NAUDOJIMO
INSTRUKCIJA