Smulkaus, vidutinio verslo ir asmeninių tinklapių portalas
  Puslapis atnaujintas: 2024.05.24
   Apie mane
   Kolekcija
   Kai kas įdomaus
   Siūlau paslaugas, parduodu, keičiu
    VEF RAPSODIJA
   
   Administracija
  RIGONDA


I-os KLASËS RADIJOLA
1964 metai
RYGOS G/S "RADIOTECHNIKA"
...
...
DIAPAZONAI
LEMPų SKAIÈIUS

IŠËJIMO GALIA (W)
GABARITAI (mm)
SVORIS (Kg)
KORPUSAS
INFORMACIJOS ŠALTINIS
PRINCIPINË SCHEMA
IB, VB, TB I-II, UTB
6Н3П 6К4П-2vnt., 6И1П, 6Х2П, 6Н2П,
6П14П, 6Е1П
4,0
640x555x355
24,0
Medis
Http://www.radiopagajiba.latbs.lv/
Yra
...
GAMYKLINIS PASAS
...RIGONDA- TAI V.LACIO ROMANE „DINGUSI TËVYNË „ IŠGALVOTOS ŠALIES PAVADINIMAS
...
O ÈIA VËL "RIGONDA",
BET JAU KITA
MODIFIKACIJA
.

ÈIA, ŽEMIAU PATEIKIU ABIEJų "RIGONDų" KORPUSO APDAILOS IR SKALIų SKIRTUMUS

.
.
.
.
Rusiška "Rigondos" skalė- jubiliejinė
.
DAR
KELETAS
GAMYKL.
PASų
.
.
.
Hi-Fi mergaitė. Nuotrauka iš interneto.