Smulkaus, vidutinio verslo ir asmeninių tinklapių portalas
  Puslapis atnaujintas: 2024.05.24
   Apie mane
   Kolekcija
   Kai kas įdomaus
   Siūlau paslaugas, parduodu, keičiu
    VEF RAPSODIJA
   
   Administracija
  RIGONDA-102


I-os KLASËS RADIJOLA
1968 metai
RYGOS G/S "RADIOTECHNIKA"
...
...
DIAPAZONAI
LEMPų SKAIÈIUS

IŠËJIMO GALIA (W)
GABARITAI (mm)
SVORIS (Kg)
KORPUSAS
INFORMACIJOS ŠALTINIS
PRINCIPINË SCHEMA
IB, VB, TB I-II, UTB
6Н3П , 6К4П-2vnt., 6И1П, 6Х2П,
6П14П-2vnt., 6Е1П, 6Н2П
3,0
620x540x310
24,0
Medis
Http://www.radiopagajiba.latbs.lv/
Yra
...
GAMYKLINIS PASAS
...


RIGONDA- TAI V.LACIO ROMANE „DINGUSI TËVYNË „ IŠGALVOTOS ŠALIES PAVADINIMAS
.
Dar vienas
gamyklinis
pasas