Smulkaus, vidutinio verslo ir asmeninių tinklapių portalas
  Puslapis atnaujintas: 2024.05.24
   Apie mane
   Kolekcija
   Kai kas įdomaus
   Siūlau paslaugas, parduodu, keičiu
    VEF RAPSODIJA
   
   Administracija
  ISKRA


III-os KLASËS RADIJO
IMTUVAS
1948 metai
ALEKSANDROVO
RADIJO GAMYKLA
...
...
DIAPAZONAI
LEMPų SKAIÈIUS
GABARITAI (mm)
IŠËJIMO GALIA (W)
SVORIS (Kg)
KORPUSAS
INFORMACIJOS ŠALTINIS
PRINCIPINË SCHEMA
IB, VB,
1К1П, 1Б1П, 2П1П, 1А1П
220x260x150
0,1
4,3
METALAS
Http://www.oldradio.onego.ru/
YRA
...
RADIJO IMTUVAS BUVO SKIRTAS IŠIMTINAI KAIMO VIETOVIų GYVENTOJAMS, NETURËJUSIEMS ELEKTROS ENERGIJOS TIEKIMO. IMTUVAS BUVO MAITINAMAS IŠ GALVANINIų ELEMENTų BATERIJų.
...
GAMYKLINIS
PASAS