Smulkaus, vidutinio verslo ir asmeninių tinklapių portalas
  Puslapis atnaujintas: 2024.05.24
   Apie mane
   Kolekcija
   Kai kas įdomaus
   Siūlau paslaugas, parduodu, keičiu
    VEF RAPSODIJA
   
   Administracija
  REKORD-353


III-ios KLASËS
RADIJOLA
1975 metai
IRKUTSKO
RADIJO GAMYKLA
...
...
DIAPAZONAI
LEMPų SKAIÈIUS
GABARITAI (mm)
IŠËJIMO GALIA (W)
SVORIS (Kg)
KORPUSAS
INFORMACIJOS ŠALTINIS
PRINCIPINË SCHEMA
KAINA (rubl.)
IB, VB,TB , UTB
6И1П, 6К4П ,6Н2П, 6П14П
555x300x250
0,5
13,0
MEDIS
Http://www.rw6ase.narod.ru/
NËRA
72,00
...
TAI VIENAS IŠ PASKUTINIųJų LEMPINIų MODELIų "REKORDų" SERIJOJE.
.
DAR VIENA
RESTAURUOTA
RADIJOLA
.
GAMYKLINIS
PASAS