Smulkaus, vidutinio verslo ir asmeninių tinklapių portalas
  Puslapis atnaujintas: 2024.05.24
   Apie mane
   Kolekcija
   Kai kas įdomaus
   Siūlau paslaugas, parduodu, keičiu
    VEF RAPSODIJA
   
   Administracija
  RODINA-52


II-os KLASËS
RADIJO IMTUVAS
1952 metai
VORONEŽO
RADIJO GAMYKLA
"ELEKTROSIGNAL"
...
...
DIAPAZONAI
LEMPų SKAIÈIUS
GABARITAI (mm)
IŠËJIMO GALIA (W)
SVORIS (Kg)
KORPUSAS
INFORMACIJOS ŠALTINIS
PRINCIPINË SCHEMA
KAINA (rubl.)
IB, VB,TB I-II
1А1П, 1К1П ,1Б1П-2 vnt., 2П1П-2 vnt.
450x310x225
0,15
12,5
MEDIS
Http://www.oldradio.onego.ru/
YRA
...
ŠIS RADIJO IMTUVAS-TAI PIRMASIS RADIJO IMTUVAS, KURIAME BUVO PANAUDOTOS NAUJO TIPO "PIRŠTUKINËS" RADIJO LEMPOS. NUO 1952 m. VIDURIO ŠĮ IMTUVÀ PRADËJO GAMINTI IR ÈELIABINSKE, KURIO PAVADINIMAS BUVO "RODINA-52A". ŠIų RADIJO IMTUVų IŠVAIZDA NESISKYRË. RADIJO IMTUVO MAITINIMAS NUO AKUMULIATORIų BATERIJų.
...
O ÈIA TA PATI "RODINA", TIK KORPUSAS PAGAMINTAS NAGINGO LIETUVOS KAIMO MEISTRO- LABAI KRUOPŠTUS IR TIKSLUS DARBAS! KORPUSO GABARITAI JAU KITI-400x300x205 mm.
...
...

GAMYKLINIAI PASAI
.
DAR VIENAS
RESTAURUOTAS
IMTUVAS
.
DAR
VIENAS
RESTAURUOTAS
RADIJO imtuvas