Smulkaus, vidutinio verslo ir asmeninių tinklapių portalas
  Puslapis atnaujintas: 2024.07.17
   Apie mane
   Kolekcija
   Kai kas įdomaus
   Siūlau paslaugas, parduodu, keičiu
    VEF RAPSODIJA
   
   Administracija
  BELARUS-53


I-os KLASËS
RADIJO IMTUVAS
1953 metai
MINSKO MOLOTOVO v.
RADIJO GAMYKLA
...
...
DIAPAZONAI
LEMPų SKAIÈIUS


GABARITAI (mm)
IŠËJIMO GALIA (W)
SVORIS (Kg)
KORPUSAS
INFORMACIJOS ŠALTINIS
PRINCIPINË SCHEMA
KAINA (rubl.)
IB, VB,TB I-IV
6К3 , 6А7 – 2 vnt., 6К3 -2 vnt., 6Б8С,
6Г2 -2 vnt,, 6П3С – 2 vnt., 6Е5С,
5Ц4С -2 vnt., 6Н7С
720x500x34
4,0
45,0
MEDIS
Http://www.oldradio.onego.ru/
YRA
-
...
GAMYKLINIS
PASAS
...
KUO PASIŽYMËJO ŠIS RADIJO IMTUVAS? VISų PIRMA , KAD BUVO PANAUDOTAS DVIGUBAS BANGų ILGIO NUSTATYMO MECHANIZMAS: - ĮPRASTINIS BANGų ILGIO DERINIMO IR FIKSUOTAS BANGų ILGIO ( 6 STOÈIų) NUSTATYMAS MYGTUKų PAGALBA. TOLIAU, -YRA NUMATYTA GALIMYBË PERJUNGTI RADIJO IMTUVÀ IŠ SUPERHETERODINO SCHEMOS Į TIESIOGINIO STIPRINIMO SCHEMÀ, -TAI UŽTIKRINO LABAI KOKYBIŠKAI PRIIMINËTI VIETINIų RADIJO STOÈIų LAIDAS.
IMTUVO LABAI DIDELË DËŽË IR JOJE SUMONTUOTI DU DIDELI (220 mm SKERSMENS) ELEKTRODINAMINIAI GARSIAKALBIAI. TAI UŽTIKRINO EFEKTINGÀ ŽEMų DAŽNIų SKAMBESĮ. RADIJO IMTUVO DËŽË PADENGTA RIEŠUTMEDŽIO FANERUOTE.
IR DAR IŠSKIRTINË ŠIO RADIJO IMTUVO YPATYBË, - TAI JO ĮSPUDINGAS SVORIS (45 kg!).
.
Fragmentas iš radijo imtuvo naudojimosi instrukcijos.
.
GAMYKLINIS
PASAS
.
.
GAMYKLINIS
PASAS
.
GAMYKLINIS
PASAS
.
GAMYKLINIS
PASAS
.
DAR VIENAS RESTAURUOTAS IR ATSTATYTAS RADIJO IMTUVO EGZEMPLIORIUS.
.
.
.
"BELARUS-53" pirmoji laida, arba pirmoji modifikacija.
Žemiau pateikiu šio imtuvo logotipą ant priekinės panelės.
.