Smulkaus, vidutinio verslo ir asmeninių tinklapių portalas
  Puslapis atnaujintas: 2024.05.24
   Apie mane
   Kolekcija
   Kai kas įdomaus
   Siūlau paslaugas, parduodu, keičiu
    VEF RAPSODIJA
   
   Administracija
  BAIKAL


II-os KLASËS
RADIJO IMTUVAS
1956 metai
BERDSKO RADIJO
GAMYKLA
.
.
DIAPAZONAI
LEMPų SKAIÈIUS

GABARITAI (mm)
IŠËJIMO GALIA (W)
SVORIS (Kg)
KORPUSAS
INFORMACIJOS ŠALTINIS
PRINCIPINË SCHEMA
KAINA (Rb)
.
.
IB, VB , TB I-II, UTB
6Н3П, 6И1П, 6К4П, 6Х2П, 6Н2П,
6П14П, 6Е1П
510 x 330 x 285
2,0
11,0
MEDIS
Http://www.rw6ase.narod.ru/
YRA
72.35
.
GAMYKLINIAI
PASAI
.
BERDSKO RADIJO GAMYKLOJE TO PATIES PAVADINIMO BUVO GAMINAMOS IR RADIJOLOS. PRINCIPINËS SCHEMOS IR KORPUSų DIZAINAS BEVEIK NESISKYRË.